Politika e privatësisë për Prodhuesi i ashensorit në shtëpi

Në Home Elevator Company
Prodhuesi i ashensorit të shtëpisë Villa
Shtëpia e vogël e Elevator ëve
Prodhuesi i shenjave të ashensorit në shtëpi
Prodhuesit e ashensorit në shtëpi
Villa Home Elevator Company
Prodhuesi i vogël i ashensorit në shtëpi
Home Elevator Brand Company
Home Elevator Company
Villa Home Elevator Co., Ltd., të arritshme nga http://al.lcslhgg.com, një nga përparësitë tona kryesore është privatësia e vizitorëve tanë. Ky dokument i Politikës së Privatësisë përmban lloje të informacionit që mblidhen dhe regjistrohen nga Home Elevator Company
Prodhuesi i ashensorit të shtëpisë Villa
Shtëpia e vogël e Elevator ëve
Prodhuesi i shenjave të ashensorit në shtëpi
Prodhuesit e ashensorit në shtëpi
Villa Home Elevator Company
Prodhuesi i vogël i ashensorit në shtëpi
Home Elevator Brand Company
Home Elevator Company
Villa Home Elevator Co., Ltd. dhe si e përdorim atë .

Nëse keni pyetje shtesë ose kërkoni më shumë informacion në lidhje me Politikën tonë të Privatësisë, mos hezitoni të na kontaktoni .

Kjo Politikë e Privatësisë zbatohet vetëm për aktivitetet tona në internet dhe është e vlefshme për vizitorët në faqen tonë në lidhje me informacionin që ata kanë ndarë dhe/ose mbledhur në Home Elevator Company
Prodhuesi i ashensorit të shtëpisë Villa
Shtëpia e vogël e Elevator ëve
Prodhuesi i shenjave të ashensorit në shtëpi
Prodhuesit e ashensorit në shtëpi
Villa Home Elevator Company
Prodhuesi i vogël i ashensorit në shtëpi
Home Elevator Brand Company
Home Elevator Company
Villa Home Elevator Co., Ltd.. Kjo politikë nuk është e zbatueshme për çdo informacion të mbledhur jashtë linje ose përmes kanaleve të ndryshme nga kjo faqe në internet. Politika jonë e privatësisë u krijua me ndihmën e .

Pëlqimi

Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju me këtë pajtoheni me Politikën tonë të Privacisë dhe pajtoheni me kushtet e saj .

Informacioni që ne mbledhim

Informacioni personal që ju kërkohet të jepni, dhe arsyet pse ju kërkohet t'i jepni, do t'ju bëhen të qarta në momentin që ju kërkojmë të jepni informacionin tuaj personal.

Nëse na kontaktoni drejtpërdrejt, ne mund të marrim informacion shtesë për ju, si emrin tuaj, adresën e postës elektronike, numrin e telefonit, përmbajtjen e mesazhit dhe/ose bashkëngjitjet që mund të na dërgoni, dhe çdo informacion tjetër që mund të zgjidhni per te siguruar.

Kur regjistroheni për një llogari, ne mund të kërkojmë informacionin tuaj të kontaktit, përfshirë artikujt të tilla si emri, emri i kompanisë, adresa, adresa e emailit dhe numri i telefonit .

Si i përdorim informacionet tuaja

Ne i përdorim informacionet që mbledhim në mënyra të ndryshme, duke përfshirë:

Dosjet e regjistrit

Home Elevator Company
Prodhuesi i ashensorit të shtëpisë Villa
Shtëpia e vogël e Elevator ëve
Prodhuesi i shenjave të ashensorit në shtëpi
Prodhuesit e ashensorit në shtëpi
Villa Home Elevator Company
Prodhuesi i vogël i ashensorit në shtëpi
Home Elevator Brand Company
Home Elevator Company
Villa Home Elevator Co., Ltd. ndjek një procedurë standarde të përdorimit të skedarëve log. Këto skedarë regjistrojnë vizitorët kur vizitojnë faqet e internetit. Të gjitha kompanitë pritëse e bëjnë këtë dhe një pjesë të analizave të shërbimeve të pritjes. Informacioni i mbledhur nga skedarët e regjistrit përfshin adresat e protokollit të internetit (IP), llojin e shfletuesit, Ofruesin e Shërbimit të Internetit (ISP), vulën e datës dhe orës, faqet referuese/dalëse, dhe ndoshta numrin e klikimeve. Këto nuk janë të lidhura me asnjë informacion që është i identifikueshëm personalisht. Qëllimi i informacionit është për të analizuar tendencat, administrimin e faqes, ndjekjen e lëvizjes së përdoruesve në uebfaqe dhe mbledhjen e informacionit demografik.

Cookies dhe Web Beacons

Ashtu si çdo faqe tjetër në internet, Home Elevator Company
Prodhuesi i ashensorit të shtëpisë Villa
Shtëpia e vogël e Elevator ëve
Prodhuesi i shenjave të ashensorit në shtëpi
Prodhuesit e ashensorit në shtëpi
Villa Home Elevator Company
Prodhuesi i vogël i ashensorit në shtëpi
Home Elevator Brand Company
Home Elevator Company
Villa Home Elevator Co., Ltd. përdor 'cookies'. Këto cookie përdoren për të ruajtur informacionin, përfshirë preferencat e vizitorëve dhe faqet në faqen e internetit në të cilat vizitori ka hyrë ose vizituar. Informacioni përdoret për të optimizuar përvojën e përdoruesve duke personalizuar përmbajtjen e faqes sonë të internetit bazuar në llojin e shfletuesit të vizitorëve dhe/ose informacione të tjera.

Për më shumë informacion të përgjithshëm mbi cookies, ju lutemi lexoni.

Cookie Google DoubleClick DART

Google është një nga shitësit e palëve të treta në faqen tonë. Ai gjithashtu përdor cookies, të njohura si cookie DART, për t'u shërbyer reklamave vizitorëve të faqes sonë bazuar në vizitën e tyre në www.website.com dhe faqe të tjera në internet. Sidoqoftë, vizitorët mund të zgjedhin të refuzojnë përdorimin e cookie -t DART duke vizituar Politikën e Privatësisë të reklamave të Google dhe përmbajtjes në URL -në e mëposhtme - https://policies.google.com/technologies/ads

Partnerët tanë Reklamues

Disa nga reklamuesit në faqen tonë mund të përdorin cookie dhe fenerë në internet. Partnerët tanë të reklamave janë të shënuar më poshtë. Secili nga partnerët tanë të reklamave ka Politikën e vet të Privatësisë për politikat e tyre mbi të dhënat e përdoruesit. Për qasje më të lehtë, ne u lidhëm me Politikat e tyre të Privatësisë më poshtë .

Politikat e Privatësisë të Partnerëve Reklamues

Ju mund të konsultoheni me këtë listë për të gjetur Politikën e Privatësisë për secilin nga partnerët reklamues të Home Elevator Company
Prodhuesi i ashensorit të shtëpisë Villa
Shtëpia e vogël e Elevator ëve
Prodhuesi i shenjave të ashensorit në shtëpi
Prodhuesit e ashensorit në shtëpi
Villa Home Elevator Company
Prodhuesi i vogël i ashensorit në shtëpi
Home Elevator Brand Company
Home Elevator Company
Villa Home Elevator Co., Ltd. .

Serverët e reklamave të palëve të treta ose rrjetet e reklamave përdorin teknologji si cookie, JavaScript ose Web Beacons që përdoren në reklamat e tyre përkatëse dhe lidhjet që shfaqen në Home Elevator Company
Prodhuesi i ashensorit të shtëpisë Villa
Shtëpia e vogël e Elevator ëve
Prodhuesi i shenjave të ashensorit në shtëpi
Prodhuesit e ashensorit në shtëpi
Villa Home Elevator Company
Prodhuesi i vogël i ashensorit në shtëpi
Home Elevator Brand Company
Home Elevator Company
Villa Home Elevator Co., Ltd., të cilat dërgohen drejtpërdrejt në shfletuesin e përdoruesve. Ata marrin automatikisht adresën tuaj IP kur kjo ndodh. Këto teknologji përdoren për të matur efektivitetin e fushatave të tyre reklamuese dhe/ose për të personalizuar përmbajtjen e reklamave që shihni në faqet e internetit që vizitoni.

Vini re se Home Elevator Company
Prodhuesi i ashensorit të shtëpisë Villa
Shtëpia e vogël e Elevator ëve
Prodhuesi i shenjave të ashensorit në shtëpi
Prodhuesit e ashensorit në shtëpi
Villa Home Elevator Company
Prodhuesi i vogël i ashensorit në shtëpi
Home Elevator Brand Company
Home Elevator Company
Villa Home Elevator Co., Ltd. nuk ka qasje ose kontroll mbi këto cookie që përdoren nga reklamuesit e palëve të treta .

Politikat e Privatësisë së Palës së Tretë

Home Elevator Company
Prodhuesi i ashensorit të shtëpisë Villa
Shtëpia e vogël e Elevator ëve
Prodhuesi i shenjave të ashensorit në shtëpi
Prodhuesit e ashensorit në shtëpi
Villa Home Elevator Company
Prodhuesi i vogël i ashensorit në shtëpi
Home Elevator Brand Company
Home Elevator Company
Villa Home Elevator Co., Ltd. Politika e Privatësisë nuk zbatohet për reklamuesit ose faqet e internetit të tjera. Kështu, ne po ju këshillojmë që të konsultoheni me Politikat përkatëse të privatësisë të këtyre serverëve të reklamave të palëve të treta për informacion më të detajuar. Mund të përfshijë praktikat dhe udhëzimet e tyre se si të tërhiqen nga opsionet e caktuara.

Ju mund të zgjidhni të çaktivizoni cookie-t përmes opsioneve tuaja individuale të shfletuesit. Për të ditur informacion më të detajuar në lidhje me menaxhimin e cookie-ve me shfletues të veçantë në internet, mund t'i gjeni në faqet e internetit përkatëse të shfletuesve.

Të drejtat e privatësisë të CCPA (Mos Shisni Informacionet e Mia Personale)

Sipas CCPA, ndër të drejtat e tjera, konsumatorët e Kalifornisë kanë të drejtë të:

Kërkoni që një biznes që mbledh të dhënat personale të një konsumatori të zbulojë kategoritë dhe pjesët specifike të të dhënave personale që një biznes ka mbledhur për konsumatorët.

Kërkoni që një biznes të fshijë çdo të dhënë personale për konsumatorin që ka mbledhur një biznes .

Kërkoni që një biznes që shet të dhënat personale të një konsumatori, të mos shesë të dhënat personale të konsumatorit .

Nëse bëni një kërkesë, ne kemi një muaj kohë për t'ju përgjigjur. Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga këto të drejta, ju lutemi na kontaktoni .

Të drejtat e mbrojtjes së të dhënave të GDPR

Ne dëshirojmë të sigurohemi që jeni plotësisht të vetëdijshëm për të gjitha të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave. Çdo përdorues ka të drejtën e mëposhtme:

E drejta për qasje-Ju keni të drejtë të kërkoni kopje të të dhënave tuaja personale. Ne mund t'ju paguajmë një tarifë të vogël për këtë shërbim .

E drejta për korrigjim-Ju keni të drejtë të kërkoni që ne të korrigjojmë çdo informacion që ju besoni se është i pasaktë. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni që ne të plotësojmë informacionin që besoni se është i paplotë .

E drejta për të fshirë-Ju keni të drejtë të kërkoni që ne të fshijmë të dhënat tuaja personale, në kushte të caktuara .

E drejta për të kufizuar përpunimin-Ju keni të drejtë të kërkoni që ne të kufizojmë përpunimin e të dhënave tuaja personale, në kushte të caktuara .

E drejta për të kundërshtuar përpunimin-Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale, në kushte të caktuara .

E drejta për transportueshmëri të të dhënave-Ju keni të drejtë të kërkoni që ne të transferojmë të dhënat që kemi mbledhur në një organizatë tjetër, ose drejtpërdrejt tek ju, në kushte të caktuara .

Nëse bëni një kërkesë, ne kemi një muaj kohë për t'ju përgjigjur. Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga këto të drejta, ju lutemi na kontaktoni .

Informacion për Fëmijët

Një pjesë tjetër e përparësisë sonë është shtimi i mbrojtjes për fëmijët gjatë përdorimit të internetit. Ne inkurajojmë prindërit dhe kujdestarët që të vëzhgojnë, marrin pjesë dhe/ose të monitorojnë dhe drejtojnë aktivitetin e tyre në internet.

Home Elevator Company
Prodhuesi i ashensorit të shtëpisë Villa
Shtëpia e vogël e Elevator ëve
Prodhuesi i shenjave të ashensorit në shtëpi
Prodhuesit e ashensorit në shtëpi
Villa Home Elevator Company
Prodhuesi i vogël i ashensorit në shtëpi
Home Elevator Brand Company
Home Elevator Company
Villa Home Elevator Co., Ltd. nuk mbledh me vetëdije asnjë informacion personal të identifikueshëm nga fëmijët nën moshën 13 vjeç. Nëse mendoni se fëmija juaj ka dhënë këtë lloj informacioni në faqen tonë të internetit, ne ju inkurajojmë fuqimisht që të na kontaktoni menjëherë dhe ne bëjmë përpjekjet tona më të mira për të hequr menjëherë informacione të tilla nga regjistrimet tona.