Termat dhe Kushtet
Mirë se vini në Home Elevator Company
Prodhuesi i ashensorit të shtëpisë Villa
Shtëpia e vogël e Elevator ëve
Prodhuesi i shenjave të ashensorit në shtëpi
Prodhuesit e ashensorit në shtëpi
Villa Home Elevator Company
Prodhuesi i vogël i ashensorit në shtëpi
Home Elevator Brand Company
Home Elevator Company
Villa Home Elevator Co., Ltd.!

Këto terma dhe kushte përshkruajnë rregullat dhe rregulloret për përdorimin e Uebfaqes Prodhuesi i ashensorit në shtëpi, të vendosura në http://al.lcslhgg.com.

Duke hyrë në këtë faqe në internet, supozojmë se i pranoni këto terma dhe kushte. Mos vazhdoni të përdorni Home Elevator Company
Prodhuesi i ashensorit të shtëpisë Villa
Shtëpia e vogël e Elevator ëve
Prodhuesi i shenjave të ashensorit në shtëpi
Prodhuesit e ashensorit në shtëpi
Villa Home Elevator Company
Prodhuesi i vogël i ashensorit në shtëpi
Home Elevator Brand Company
Home Elevator Company
Villa Home Elevator Co., Ltd. nëse nuk jeni dakord të merrni të gjitha termat dhe kushtet e përcaktuara në këtë faqe.

Cookies:
Faqja e internetit përdor cookies për t'ju ndihmuar të personalizoni përvojën tuaj në internet. Duke hyrë në Home Elevator Company
Prodhuesi i ashensorit të shtëpisë Villa
Shtëpia e vogël e Elevator ëve
Prodhuesi i shenjave të ashensorit në shtëpi
Prodhuesit e ashensorit në shtëpi
Villa Home Elevator Company
Prodhuesi i vogël i ashensorit në shtëpi
Home Elevator Brand Company
Home Elevator Company
Villa Home Elevator Co., Ltd., ju pranuat të përdorni cookie -t e kërkuara.

Një cookie është një skedar teksti që vendoset në hard diskun tuaj nga një server uebi. Cookies nuk mund të përdoren për të ekzekutuar programe ose për të dërguar viruse në kompjuterin tuaj. Cookies ju janë caktuar në mënyrë unike dhe mund të lexohen vetëm nga një server në internet në domenin që ju ka lëshuar cookie.

Ne mund të përdorim cookies për të mbledhur, ruajtur dhe ndjekur informacionin për qëllime statistikore ose marketingu për të operuar faqen tonë të internetit. Ju keni aftësinë për të pranuar ose refuzuar Cookies opsionale. Ka disa Cookies të kërkuara që janë të nevojshme për funksionimin e faqes sonë të internetit. Këto cookie nuk kërkojnë pëlqimin tuaj pasi funksionojnë gjithmonë. Ju lutemi mbani në mend se duke pranuar Cookies e kërkuara, ju gjithashtu pranoni Cookies të palëve të treta, të cilat mund të përdoren përmes shërbimeve të ofruara nga palë të treta nëse përdorni shërbime të tilla në faqen tonë të internetit, për shembull, një dritare të shfaqjes së videove të ofruar nga palë të treta dhe të integruar në faqen tonë të internetit.

Licenca:
Përveç nëse thuhet ndryshe, Prodhuesi i ashensorit në shtëpi dhe/ose licencuesit e tij zotërojnë të drejtat e pronësisë intelektuale për të gjithë materialin në Home Elevator Company
Prodhuesi i ashensorit të shtëpisë Villa
Shtëpia e vogël e Elevator ëve
Prodhuesi i shenjave të ashensorit në shtëpi
Prodhuesit e ashensorit në shtëpi
Villa Home Elevator Company
Prodhuesi i vogël i ashensorit në shtëpi
Home Elevator Brand Company
Home Elevator Company
Villa Home Elevator Co., Ltd.. Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale janë të rezervuara. Ju mund të përdorni këtë nga Home Elevator Company
Prodhuesi i ashensorit të shtëpisë Villa
Shtëpia e vogël e Elevator ëve
Prodhuesi i shenjave të ashensorit në shtëpi
Prodhuesit e ashensorit në shtëpi
Villa Home Elevator Company
Prodhuesi i vogël i ashensorit në shtëpi
Home Elevator Brand Company
Home Elevator Company
Villa Home Elevator Co., Ltd. për përdorimin tuaj personal të nënshtruar kufizimeve të përcaktuara në këto terma dhe kushte.

Ju nuk duhet:

Kopjoni ose ribotoni materialin nga Home Elevator Company
Prodhuesi i ashensorit të shtëpisë Villa
Shtëpia e vogël e Elevator ëve
Prodhuesi i shenjave të ashensorit në shtëpi
Prodhuesit e ashensorit në shtëpi
Villa Home Elevator Company
Prodhuesi i vogël i ashensorit në shtëpi
Home Elevator Brand Company
Home Elevator Company
Villa Home Elevator Co., Ltd.
Shitet, jepet me qira ose nën-licencë materiale nga Home Elevator Company
Prodhuesi i ashensorit të shtëpisë Villa
Shtëpia e vogël e Elevator ëve
Prodhuesi i shenjave të ashensorit në shtëpi
Prodhuesit e ashensorit në shtëpi
Villa Home Elevator Company
Prodhuesi i vogël i ashensorit në shtëpi
Home Elevator Brand Company
Home Elevator Company
Villa Home Elevator Co., Ltd.
Riprodhoni, kopjoni ose kopjoni material nga Home Elevator Company
Prodhuesi i ashensorit të shtëpisë Villa
Shtëpia e vogël e Elevator ëve
Prodhuesi i shenjave të ashensorit në shtëpi
Prodhuesit e ashensorit në shtëpi
Villa Home Elevator Company
Prodhuesi i vogël i ashensorit në shtëpi
Home Elevator Brand Company
Home Elevator Company
Villa Home Elevator Co., Ltd.
Rishpërndani përmbajtjen nga Home Elevator Company
Prodhuesi i ashensorit të shtëpisë Villa
Shtëpia e vogël e Elevator ëve
Prodhuesi i shenjave të ashensorit në shtëpi
Prodhuesit e ashensorit në shtëpi
Villa Home Elevator Company
Prodhuesi i vogël i ashensorit në shtëpi
Home Elevator Brand Company
Home Elevator Company
Villa Home Elevator Co., Ltd.
Kjo Marrëveshje do të fillojë në datën e kësaj.

Pjesë të kësaj faqe në internet u ofrojnë përdoruesve një mundësi për të postuar dhe shkëmbyer mendime dhe informacione në zona të caktuara të faqes në internet. Prodhuesi i ashensorit në shtëpi nuk filtron, modifikon, publikon ose rishikon Komentet para pranisë së tyre në faqen e internetit. Komentet nuk pasqyrojnë pikëpamjet dhe opinionet e Prodhuesi i ashensorit në shtëpi, agjentëve të tij dhe/ose bashkëpunëtorëve. Komentet pasqyrojnë pikëpamjet dhe opinionet e personit që poston pikëpamjet dhe opinionet e tyre. Për aq sa lejohet nga ligjet në fuqi, Prodhuesi i ashensorit në shtëpi nuk do të jetë përgjegjës për Komentet ose ndonjë detyrim, dëme, ose shpenzime të shkaktuara dhe/ose të pësuara si rezultat i çdo përdorimi dhe/ose postimi dhe/ose paraqitjeje të Komenteve në këtë faqe interneti.

Prodhuesi i ashensorit në shtëpi rezervon të drejtën të monitorojë të gjitha Komentet dhe të heqë çdo Koment që mund të konsiderohet i papërshtatshëm, ofendues ose shkakton shkelje të këtyre Kushteve dhe Kushteve.

Ju garantoni dhe përfaqësoni se:

Ju keni të drejtë të postoni Komentet në faqen tonë të internetit dhe keni të gjitha licencat dhe pëlqimet e nevojshme për ta bërë këtë;
Komentet nuk pushtojnë asnjë të drejtë pronësie intelektuale, përfshirë pa kufizim të drejtën e autorit, patentën ose markën tregtare të ndonjë pale të tretë;
Komentet nuk përmbajnë asnjë material shpifës, shpifës, ofendues, të pahijshëm ose ndryshe të paligjshëm, i cili është një pushtim i privatësisë.
Komentet nuk do të përdoren për të kërkuar ose promovuar biznes ose zakone ose të paraqesin aktivitete tregtare ose aktivitete të paligjshme.
Ju jepni Prodhuesi i ashensorit në shtëpi një licencë jo-ekskluzive për të përdorur, riprodhuar, modifikuar dhe autorizuar të tjerët që të përdorin, riprodhojnë dhe redaktojnë ndonjë nga Komentet tuaja në çdo dhe të gjitha format, formatet ose mediat.

Lidhje me përmbajtjen tonë:
Organizatat e mëposhtme mund të lidhen me Uebfaqen tonë pa miratimin paraprak me shkrim:

agjenci qeveritare;
Motorë kërkimi;
Organizatat e lajmeve;
Shpërndarësit e drejtorive online mund të lidhen me Uebfaqen tonë në të njëjtën mënyrë siç lidhen me Uebfaqet e bizneseve të tjera të listuara; dhe
Bizneset e Akredituara në të gjithë Sistemin, përveç kërkimit të organizatave jofitimprurëse, qendrave tregtare bamirëse dhe grupeve të mbledhjes së fondeve bamirëse të cilat nuk mund të lidhen me uebfaqen tonë.
Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë në shtëpi, me botimet ose me informacione të tjera të Uebfaqes për sa kohë që lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk nënkupton në mënyrë të rreme sponsorizim, miratim ose miratim të palës lidhëse dhe produkteve dhe/ose shërbimeve të saj; dhe (c) përshtatet brenda kontekstit të faqes së palës lidhëse.

Ne mund të shqyrtojmë dhe miratojmë kërkesa të tjera për lidhje nga llojet e mëposhtme të organizatave:

burime informacioni të njohura për konsumatorët dhe/ose biznesin;
faqet e komunitetit;
shoqatat ose grupet e tjera që përfaqësojnë bamirësitë;
shpërndarësit e drejtorive online;
portalet e internetit;
firmat e kontabilitetit, ligjit dhe konsulencës; dhe
institucionet arsimore dhe shoqatat tregtare.
Ne do të miratojmë kërkesat për lidhje nga këto organizata nëse vendosim që: (a) lidhja nuk do të na bëjë të shikojmë në mënyrë të pafavorshme për veten ose bizneset tona të akredituara; (b) organizata nuk ka të dhëna negative me ne; (c) përfitimi për ne nga dukshmëria e hiperlidhjes kompenson mungesën e Prodhuesi i ashensorit në shtëpi; dhe (d) lidhja është në kontekstin e informacionit të përgjithshëm të burimeve.

Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë kryesore për sa kohë që lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk nënkupton në mënyrë të rreme sponsorizim, miratim ose miratim të palës lidhëse dhe produkteve ose shërbimeve të saj; dhe (c) përshtatet brenda kontekstit të faqes së palës lidhëse.

Nëse jeni një nga organizatat e listuara në paragrafin 2 më sipër dhe jeni të interesuar të lidheni me faqen tonë të internetit, duhet të na informoni duke dërguar një e-mail në Prodhuesi i ashensorit në shtëpi. Ju lutemi përfshini emrin tuaj, emrin e organizatës tuaj, informacionin e kontaktit si dhe URL -në e faqes tuaj, një listë të çdo URL -je nga e cila keni ndërmend të lidheni me faqen tonë në internet, dhe një listë të URL -ve në faqen tonë në të cilat dëshironi të lidhje. Prisni 2-3 javë për një përgjigje.

Organizatat e miratuara mund të lidhen me Uebfaqen tonë si më poshtë:

Duke përdorur emrin tonë të korporatës; ose
Duke përdorur lokalizimin e burimeve uniforme që lidhen me; ose
Përdorimi i çdo përshkrimi tjetër të Uebfaqes sonë që lidhet me të ka kuptim brenda kontekstit dhe formatit të përmbajtjes në faqen e palës lidhëse.
Asnjë përdorim i logos Prodhuesi i ashensorit në shtëpi ose veprave të tjera artistike nuk do të lejohet për lidhjen e mungesës së një marrëveshjeje licence për markën tregtare.

Përgjegjësia e Përmbajtjes:
Ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për çdo përmbajtje që shfaqet në faqen tuaj të internetit. Ju pranoni të na mbroni dhe mbroni nga të gjitha pretendimet që ngrihen në Uebfaqen tuaj. Asnjë lidhje (e) nuk duhet të shfaqet në asnjë Uebfaqe që mund të interpretohet si shpifëse, e turpshme ose kriminale, ose që cenon, përndryshe shkel, ose mbron shkeljen ose shkeljen tjetër të ndonjë të drejte të palës së tretë.

Rezervimi i të Drejtave:
Ne rezervojmë të drejtën të kërkojmë që të hiqni të gjitha lidhjet ose ndonjë lidhje të veçantë në faqen tonë të internetit. Ju miratoni që menjëherë të hiqni të gjitha lidhjet me faqen tonë në internet sipas kërkesës. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën të ndryshojmë këto terma dhe kushte dhe politikën e tij lidhëse në çdo kohë. Duke u lidhur vazhdimisht me Uebfaqen tonë, ju pranoni të jeni të lidhur dhe t'i ndiqni këto terma dhe kushte lidhëse.

Heqja e lidhjeve nga faqja jonë e internetit:
Nëse gjeni ndonjë lidhje në Uebfaqen tonë që është ofenduese për çfarëdo arsye, jeni të lirë të na kontaktoni dhe të na informoni në çdo moment. Ne do të shqyrtojmë kërkesat për të hequr lidhjet, por ne nuk jemi të detyruar ose kështu ose të përgjigjemi drejtpërdrejt ndaj jush.

Ne nuk sigurohemi që informacioni në këtë faqe në internet është i saktë. Ne nuk garantojmë plotësinë ose saktësinë e tij, as nuk premtojmë të sigurohemi që faqja e internetit të mbetet në dispozicion ose që materiali në faqen e internetit të mbahet i përditësuar.

Përgjegjësia:
Në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, ne përjashtojmë të gjitha përfaqësimet, garancitë dhe kushtet në lidhje me faqen tonë të internetit dhe përdorimin e kësaj faqe në internet. Asgjë në këtë mohim nuk do të:

kufizoni ose përjashtoni përgjegjësinë tonë ose tuajin për vdekjen ose dëmtimin personal;
kufizoni ose përjashtoni përgjegjësinë tonë ose tuajin për mashtrim ose paraqitje të gabuar mashtruese;
kufizoni cilindo nga detyrimet tona ose tuaja në çfarëdo mënyre që nuk lejohet sipas ligjit në fuqi; ose
përjashtoni ndonjë nga detyrimet tona ose tuaja që mund të mos përjashtohen sipas ligjit në fuqi.
Kufizimet dhe ndalimet e përgjegjësisë të përcaktuara në këtë Seksion dhe gjetkë në këtë mohim: (a) i nënshtrohen paragrafit të mësipërm; dhe (b) qeverisin të gjitha detyrimet që rrjedhin nga mohimi, duke përfshirë detyrimet që lindin në kontratë, në shkelje dhe për shkelje të detyrës ligjore.

Për sa kohë që faqja e internetit dhe informacioni dhe shërbimet në faqen e internetit ofrohen falas, ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim të çfarëdo natyre.